O.C.M.W.

 

De opdracht(en) van het O.C.M.W.

 

Het O.C.M.W. is een sociale dienstverlening in de buurt die onderhevig is aan wettelijke bepalingen en met name de organieke wet van 08/07/1976 die de modaliteiten van haar werking vastlegt en ook haar opdrachten.

  De basis van de dienstverlening van een O.C.M.W. berust op het principe dat "elke persoon recht heeft op sociale bijstand" waarbij het doel is om eenieder toe te laten een menswaardig bestaan uit te bouwen.

  De organieke wet van 08/07/1976 specificeert ook:

 - in artikel 57 § 1 :  dat het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn de opdracht heeft om te garanderen dat personen en gezinnen op de collectieve bijstand kunnen rekenen. De wet garandeert niet alleen palliatieve of curatieve bijstand maar voorziet ook in preventieve hulpverlening. De wet stimuleert de sociale participatie van de gebruikers. Deze hulpverlening kan zowel op materieel, sociaal, medisch, medisch-sociaal of psychologisch vlak liggen.

  in artkel 57 § 2 : pals afwijking van de andere bepalingen uit de wet, dat de opdracht van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn zich beperkt tot:

 - 1e de verlening van dringende medische hulp ten behoeve van vreemdelingen die illegaal in het Koninkrijk verblijven;

- 2e de vaststelling van behoeftigheid ten gevolge van het feit dat ouders hun onderhoudsplicht ten opzichte van een minderjarige vreemdeling, die samen met zijn/haar ouders illegaal in het Koninkrijk verblijft, niet vervult of niet in staat zijn deze te vervullen.

   in artikel 57 § 3: dat het centrum de voogdij of tenminste de hoede, het onderhoud en de opvoeding op zich neemt voor minderjarige kinderen als deze door de wet, hun ouders of openbare instellingen aan hen worden toevertrouwd.

  in artikel 57 § 4 dat het centrum de taken uitvoert die haar zijn toevertrouwd door de wetgevende macht, de Koning of de gemeentelijke overheid.   

 

Ons Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wordt bestuurd door: 

Monsieur LIBOTTE  Jean-Pierre : Voorzitter.

Monsieur LAMBERT Bruno : Secretaris.

  Tél : 071-55-93-43

  Emailbruno.lambert@cpas-erquelinnes.be 

 

Document acties
« Novembre 2019 »
Novembre
LuMaMeJeVeSaDi
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Ce site est optimisé pour le navigateur Firefox.

Sécurisé, fiable et rapide, Firefox est gratuit et simple à installer.