Andere documenten

Uittreksel uit het strafregister

 

Voorwaarde is dat u inwoner bent van de gemeente Erquelinnes. Er zijn twee verschillende modellen. Het model 2 word afgeleverd voor gebruik in: het kader van onderwijs, psycho-medisch-sociale begeleiding, jeugdbijstand, kinderbescherming, werk in verband met animatie of omkadering van minderjarigen.
Het model 1 geldt voor alle andere gevallen.
U kunt dit document onmiddellijk (*) en gratis aan het loket verkrijgen.
(*) Als de aanvrager nog maar recentelijk van gemeente is verhuis, kan de wachttijd voor het document langer duren.
Als de vorige gemeente het strafregister nog niet heeft overgedragen.

 

Attestatie de vita, bewijs van nationaliteit, verblijfplaats en gezinssamenstelling

Deze documenten worden allemaal gratis afgeleverd (tenzij het document voor een advocaat is bestemd) en kunnen:
- per post naar het opgegeven adres worden verstuurd
- persoonlijk aan het loket worden overhandigd

Erfrechtverklaring

De erfrechtverklaring wordt afgeleverd bij voorleggen van het huwelijksboekje. Het bevestigt de directe familieband tussen de overledene en de aanvrager. Dit document word afgeleverd tegen betaling van een bedrag t.w.v. €750,00 of minder.

Ouderlijke toelating

 

Het betreft hier de ondertekende toelating van één van de ouders. De ambtenaar van de Burgerlijke stand of zijn/haar afgevaardigde legaliseert de handtekening.
Als de belanghebbende zich niet kan verplaatsen, moet u zijn/haar identiteitskaart meebrengen en de ondertekende toelating om het grondgebied te verlaten.


Kinderen waarvan de ouders niet op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd, worden verzocht om de ondertekende toelating van beide ouders te vragen.
De dienst Bevolking beschikt over digitale documenten waardoor een snelle aflevering van de ouderlijke toelating mogelijk is.
Prijs: 1,00€

 

Wettigen handtekening(en)

Met deze handeling verklaart de gemeentelijke overheid schriftelijk dat de handtekening authentiek is. De persoon wiens handtekening moet worden gelegaliseerd, moet zich persoonlijk aan het loket van de dienst Bevolking aanbieden en zijn/haar handtekening plaatsen in bijzijn van de ambtenaar of de identiteitskaart van de persoon in kwestie meebrengen.
Prijs: 1,00€

Eensluidend afschrift

Biedt u aan met het originele document en de kopie van het document.

Wettelijk samenwonen

 

Onder "wettelijk samenwonen" wordt begrepen het samenwonen van twee personen die hiervan aangifte hebben gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand voor hun gemeenschappelijk domicilie.
Dit kan plaatsvinden tussen een homokoppel, heterokoppel, een broeder- en zusterschap (broers-zussen) of tussen voor- of nageslacht (ouder-kind, grootouder-meerderjarige kleinkinderen) in schriftelijke vorm en ingediend met ontvangstbevestiging van de ambtenaar van de Burgerlijke stand die na controle van de gestelde voorwaarden (- meerderjarig zijn; - geen verband zoals een huwelijk of andere wettelijke samenwoning; - in staat zijn om een contract af te sluiten overeenkomstig artikels 1123 en 1124 van het B.W.) dit in het bevolkingsregister registreert.

 

Wettelijke samenwoning roept rechten en verplichtingen in het leven: - de bescherming van de gezinswoning;
- de bijdrage aan de gemeenschappelijke levenskosten in functie van ieders mogelijkheden, de gedeelde verplichting om deze schulden te dragen; - het behoud van de goederen waarvan men het bezit kan bewijzen.
De wettelijke samenwoning kan als volgt beëindigd worden: - door het huwelijk of overlijden van een van beide samenwonenden;
- mits gezamenlijk akkoord, d.m.v. afgifte van ontvangstbewijs door de ambtenaar van de Burgerlijke stand die de beëindiging ervan binnen 8 dagen meldt per aangetekende zending aan de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeente waar de andere partij domicilie heeft;
- mits eenzijdige verklaring, d.m.v. afgifte van ontvangstbewijs aan
de ambtenaar van de Burgerlijke stand die de beëindiging ervan binnen de 8 dagen
meldt per aangetekende zending aan de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeente
waar de andere partij domicilie heeft en mits deurwaardersexploot
aan de andere partij (de hieraan verbonden kosten worden vooraf betaald
door de partij die de verklaring aflegt);
De beëindiging word vermeldt in het bevolkingsregister.
Wettelijke samenwoning kan alleen in de gemeente waar men domicilie heeft worden ondertekend, bij een notaris of beide gecombineerd.
Onder "wettelijk samenwonen" wordt begrepen het samenwonen van twee personen die hiervan aangifte hebben gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand voor hun gemeenschappelijk domicilie.
Dit kan plaatsvinden tussen een homokoppel, heterokoppel, een broeder- en zusterschap (broers-zussen) of tussen voor- of nageslacht (ouder-kind, grootouder-meerderjarige kleinkinderen) in schriftelijke vorm en ingediend met ontvangstbevestiging van de ambtenaar van de Burgerlijke stand die na controle van de gestelde voorwaarden (#) dit in het bevolkingsregister registreert.
(#) – meerderjarig zijn;
- geen verband zoals een huwelijk of andere wettelijke samenwoning;
- in staat zijn om een contract af te sluiten overeenkomstig de artikels 1123 en 1124 van het Burgerlijk Wetboek.
Wettelijke samenwoning roept rechten en verplichtingen in het leven: - de bescherming van de gezinswoning;
- de bijdrage aan de kosten voor het levensonderhoud in
functie van hun mogelijkheden, de gedeelde verplichting om
bepaalde schulden te vereffenen;
- het behoud van de goederen waarvan men het bezit kan bewijzen.
De wettelijke samenwoning kan als volgt beëindigd worden: - door het huwelijk of overlijden van een van beide samenwonenden; - mits gezamenlijk akkoord, d.m.v. afgifte van ontvangstbewijs door de ambtenaar van de Burgerlijke stand die de beëindiging ervan binnen 8 dagen meldt per aangetekende zending aan de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeente waar de andere partij domicilie heeft;
- mits eenzijdige verklaring, d.m.v. afgifte van ontvangstbewijs aan
de ambtenaar van de Burgerlijke stand die de beëindiging ervan binnen de 8 dagen
meldt per aangetekende zending aan de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeente
waar de andere partij domicilie heeft en mits deurwaardersexploot
aan de andere partij (de hieraan verbonden kosten worden vooraf betaald
door de partij die de verklaring aflegt);
De beëindiging word vermeldt in het bevolkingsregister.
Wettelijke samenwoning kan alleen in de gemeente waar men domicilie heeft worden ondertekend, bij een notaris of beide gecombineerd.

 

Wettelijk samenwonen

Doneren van organen

Als u Belg bent of buitenlander met domicilie in België gedurende meer dan 6 maanden, geldt u als orgaandonor.
Sinds 13 juni 1986 kunt u uw wens bekendmaken inzake orgaandonatie bij de gemeente waar u verblijft (gedomicilieerd bent).
De keuze wordt als volgt bekendgemaakt: - verklaring van verzet;
- intrekking van verzet;
- verklaring van uitdrukkelijk akkoord;
- intrekking van verklaring van uitdrukkelijk akkoord.

 


Euthanasie

Met de wet van 28 mei 2002 werd euthanasie erkend als een recht voor iedere zieke om zelf zijn/haar keuzes te maken inzake leven en dood voor zover hij/zij aan de voorwaarden voldoet zoals beschreven door de wet.
Men kan de intenties en weigering wat betreft bepaalde medische zorgen en beëindiging van het leven bekend maken door een “Wilsverklaring” op te stellen die op elk gewenst moment kan worden ingetrokken of gewijzigd. U vindt dit document op
(PDF110,32KB)

De naar behoren ondertekende verklaring door de aangever, de vertrouwenspersonen en getuigen moet bij de gemeente worden ingediend om door de FOD Volksgezondheid te worden geregistreerd.

 

 

 

Document acties
« Novembre 2019 »
Novembre
LuMaMeJeVeSaDi
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Ce site est optimisé pour le navigateur Firefox.

Sécurisé, fiable et rapide, Firefox est gratuit et simple à installer.