Identiteitskaart

Algemeen

De nieuwe elektronische identiteitskaart heeft dezelfde afmetingen als een bankkaart. In de kaart is een elektronische chip verwerkt waardoor u net als bij een bankkaart een pincode nodig hebt. Dankzij de chip en uw persoonlijke code kunt u uw identiteit en nationaliteit bewijzen, het stelt u bovendien in staat om een "elektronische handtekening" te plaatsen.
Uw nieuwe identiteitskaart laat u toe om een hele reeks officiële documenten aan te vragen of in te vullen vanop je computer (mits internetaansluiting) zoals bijvoorbeeld: uw fiscale aangifte, het kentekenbewijs van uw wagen of zelfs in alle veiligheid kopen en verkopen. U hoeft enkel de nodige programma’s en een digitale kaartlezer aan te schaffen in een computerwinkel/elektronicazaak.
Meer weten: www.ibz.rrn.fgov.be  
                         www.eid.belgium.be


In België is de identiteitskaart verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar.
Zodra men 15 jaar wordt, is men verplicht om altijd de identiteitskaart bij te hebben.

 

Belgen en vreemdelingen

 

Aanbieden aan het loket Bevolking met volgende zaken:
- een pasfoto met witte achtergrond
- 15 euro (20 euro als het een duplicaat betreft)


Ongeveer 3 weken later zult u een brief ontvangen met daarin uw (geheime) persoonlijke codes: een PIN- en een PUK-code.
Neem deze brief mee en biedt u opnieuw aan bij de gemeente om uw kaart af te halen en te activeren. U kunt de PIN-code, indien gewenst, meteen veranderen in een code naar keuze.


Als u uw codes verliest, moet u zich wenden tot de gemeentediensten.
In geval van verlies van uw identiteitskaart moet u hiervan aangifte doen bij de politie en een week later moet u zich aanbieden bij de dienst Bevolking van uw gemeente om een nieuwe identiteitskaart te laten maken.


De kaart is 5 jaar geldig.

 

De kaart voor vreemdelingen

Deze nieuwe elektronische kaart voor vreemdelingen vervangt de papieren verblijfsvergunning voor vreemdelingen uit een van de Europese lidstaten en voor niet-Europese vreemdelingen. Op deze manier kunnen ook personen met een andere nationaliteit gebruik maken van alle toepassingen voor e-government en kunnen ook zij identificatiedocumenten elektronisch ondertekenen.

Kids-ID (voor Belgen)

Dit identiteitsbewijs is voorbehouden voor kinderen jonger dan 12.

 

Het vervangt de witte kaart die kinderen nodig hebben als ze naar het buitenland gaan en is geldig voor reizen binnen Europa en bepaalde niet-Europese landen.


De Kids-ID is echter meer dan een gewone identiteitskaart. Dankzij de chip en de PIN-code kunnen kinderen daadwerkelijk in alle veiligheid chatten op het internet. Bovendien kan de kaart ook de functie van een bibliotheekkaart vervullen, als zwembadabonnement of lidkaart van een sportclub worden gebruikt, ..., zelfs bij de inschrijving in een (nieuwe) school komt ze van pas.
Ten minste een van de ouders of de wettelijke voogd moet zich alleen of in gezelschap van het kind bij het loket aandienen
vergezeld van volgende zaken: - een pasfoto van het kind met een witte achtergrond
- 3 euro
Zodra u de codes hebt ontvangen (ongeveer 3 weken later), moet u zich naar de gemeentediensten begeven om de identiteitskaart af te halen en te activeren.
In geval van verlies van de codes contact opnemen met de gemeentediensten.
In geval van verlies van de identiteitskaart, hiervan aangifte doen bij de politie en een week later moet u zich aanbieden bij de gemeentediensten om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.
De kaart is 3 jaar geldig.

 

De witte kaart - vanaf 12 jaar (voor niet-Belgen)

 

Deze identiteitstitel blijft alleen geldig voor kinderen jonger dan 12 afkomstig uit een Europese lidstaat (niet-Belg) en
niet- Europese landen.
Ten minste een van de ouders of de wettelijke voogd moet zich alleen of in gezelschap van het kind bij het loket aandienen
vergezeld van volgende zaken: - een pasfoto van het kind met een witte achtergrond
- 1,25 euro
De kaart is 2 jaar geldig.

 

ADVIES VOOR DE OUDERS

Met de grote vakantie in aantocht op het einde van het schoolkaar en kinderen jonger dan 12 jaar op reis gaan naar het buitenland herinneren we eraan dat het mogelijk is om in bepaalde gevallen een tijdelijk identiteitscertificaat aan te vragen voor kinderen jonger dan 12.
De persoon die het ouderlijk gezag vertegenwoordigt, kan indien gewenst bij de gemeente waar het kind staat ingeschreven een aanvraag indienen voor een tijdelijk identiteitscertificaat voor zijn/haar kind jonger dan 12 met als reden het aanstaande vertrek naar het buitenland. Deze aanvraag moet zowel door de aanvrager en de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn afgevaardigde worden ondertekend.

In welke gevallen?

A) In geval van verlies, diefstal of vernietiging van een Kids-ID in de dagen onmiddellijk voor een reis naar het buitenland, met name naar een land waar het paspoort niet wordt geëist, kunnen kinderen jonger dan 12, die geen houder zijn van een geldig paspoort een aanvraag indienen voor een tijdelijk identiteitscertificaat.

Een identiteitscertificaat kan NIET worden afgeleverd indien:
- Het verloren, gestolen of vernietigde Kids-ID niet langer geldig is/was.

 

B) Andere gevallen: - Recent verworven Belgische nationaliteit
- In geval het kind nog maar onlangs in een Belgische gemeente werd ingeschreven na een verblijf in het buitenland (kind werd uitgeschreven uit het bevolkingsregister wegens verblijf in het buitenland of nooit eerder ingeschreven in België)
- nog maar onlangs opnieuw ingeschreven in de bevolkingsregister na schrapping door de dienst
- wijziging van naam of familienaam
- wijziging van verwantschap
- verstreken Kids-ID (na 3 jaar) tijdens aanmaak van nieuw ID
- aanmaak van eerste Kids-ID nog bezig
In deze 2 laatste gevallen kan GEEN identiteitscertificaat worden afgeleverd indien:

 

- De ouders van het kind niet de nodige stappen hebben ondernomen om een Kids-ID aan te vragen ten minste 15 dagen voor de aanvraag van het tijdelijke identiteitscertificaat. Deze minimumperiode van 15 dagen zal worden toegepast vanaf 15 januari 2010.


                     

 

 

 

 

 

 

Document acties
« Novembre 2019 »
Novembre
LuMaMeJeVeSaDi
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Ce site est optimisé pour le navigateur Firefox.

Sécurisé, fiable et rapide, Firefox est gratuit et simple à installer.